V roza skupini smo začeli šolsko leto z 16 otroki, en otrok je OPP in ima individualnega spremljevalca. V skupini je 10  dečkov in 6 deklic. Novinec je triletni deček.

Uvajalno obdobje je potekalo po načrtovanih prilagoditvah in tudi otroci, ki so že obiskovali vrtec niso imeli težav s socializacijo v skupini. Otroci so spoznali imena sovrstnikov, prepoznali simbole v garderobi, na ležalniku, …

Uredili smo različne stalne in priložnostne kotičke, slikali, sortirali, nabirali jesenske plodove, bili večkrat v gozdu, se učili nove deklamacije, prebirali zanimive zgodbe in razvijali z ustreznimi dejavnostmi področje jezika. Obiskali smo krajevno knjižnico, spoznali delo knjižničarke in otroci so se seznanili z vrtčevsko  ŽELODKOVO KNJIŽNO IZPOSOJEVALNICO.

Vsak teden imamo vadbeno uro in tudi na sprehodih razvijajo otroci svoje gibalne potenciale.

Pri dnevni rutini smo skušali čimbolj omejiti čas čakanja. Oblikovali smo tudi pravila v kotičkih, v garderobi in umivalnici.

Mateja Kos