Kaj sploh so obogatitvene dejavnosti?  So dejavnosti, ki sodijo v izvedbeni kurikulum vrtca in se izvajajo občasno, daljši ali krajši čas, odvisno od izvedbenega kurikuluma, interesa otrok in želja staršev. Načrtujejo in izvajajo jih strokovni delavci v dopoldanskem času in so skladne s cilji in načeli Kurikuluma za vrtce. Predstavljajo vsebinsko popestritev programa, z njimi bogatimo vrtčevsko okolje.

Letošnji sklop 4 obogatitvenih dejavnosti (vsak strokovni delavec pripravi eno) smo v Beli in Rjavi skupini poimenovali kar Obogatitveni vrtiljak, kajti otroci se bodo lahko zavrteli 4 krat v tem šolskem letu. Vrtiljak traja teden dni in v tem času otroci obiščejo 4 delavnice na temo izbrane slovenske ljudske pravljice. S prvim vrtiljakom smo obeležili Teden otroka ® in izbrali pravljico Fižolček, ogelček in slamica. Otroci so jo najprej dobro spoznali, nato pa vsak dan obiskali drugo delavnico.

Pri IGRIVI MATEMATIKI so prepoznavali in poimenovali števila do 6, ter šteli do 6. Razvijali so miselne operacije za seštevanje in odštevanje ter se seznanili s pojmom krajše/daljše. PRAVLJIČNA JOGA jih je preko pravljice popeljala v svet asan. Kjer so lahko preko sproščenega gibanja spoznavali in zaznavali svoje telo. Urili so se v tehnikah umirjanja in sproščanja, hkrati pa tudi koncentracije. S delavnico VELIKI UMETNIKI so spoznali novo tehniko v likovni umetnosti in slamico kot likovno sredstvo. Predvsem pa smo želeli spodbuditi njihovo radovednost in veselje do umetniških dejavnosti, umetnosti in različnosti. Delavnica RAZISKOVALČEK pa je bila podkrepljena s naravoslovjem in otroci so spoznavali lastnosti predmetov (fižol, oglje in slama) in jih med seboj primerjali. Odkrivali in raziskovali so tudi proces pridobivanja oglja.

Več pa si oglejte na fotografijah.