Otroci v vrtcu vsak dan spoznajo kaj novega ali pa utrjujejo že znane stvari. Radi pa tudi ustvarjajo in se ob tem zabavajo. Zelo smo bili veseli povabila CUDV Na kostanjev piknik in senzorne delavnice.

V mesecu oktobru smo obeležili tudi DAN HOJE. Ta dan smo si privoščili dolg sprehod. No, pa saj se vsak dan sprehajamo, saj se s tem razgibamo, nadihamo svežega zraka in se zraven sprostimo. Imeli smo tudi kostanjev piknik, s katerim smo obeležili SVETOVNI DAN HRANE.

V oktobru je pričel na obiske k otrokom domov “HODITI” BRALNI NAHRBTNIK. Vsak otrok ga bo v šolskem letu dobil domov vsaj trikrat. Domov ga prinese za konec tedna in skupaj s starši “obiščeta” pravljični svet iz knjige, ki je v nahrbtniku.

No, v vrtec smo dobili še en obisk. Obiskala nas je  sestra, ki nas je poučila, kako si PRAVILNO UMIVAMO ROKE. Sedaj si v vrtcu umivamo vsak dan po zajtrku, nato pa smo se poučili še o ZDRAVI PREHRANI (ZC Celje).

Mesec oktober je tudi mesec požarne varnosti. Zadnji teden v oktobru so nas obiskali  gasilci in nam predstavili gasilsko opremo, avtomobile, … imeli smo tudi evakuacijo. Otroci so uživali ob opazovanju gasilskega avtomobila, nosili gasilske čelade, predvsem pa smo se zabavali.

Področje razvijanja samostojnosti pomeni za posameznega otroka osnovo celotnega procesa v njegovem razvoju in zato strmimo z dejavnostmi v skupini, da se otrok zelo veliko nauči, če ima ustrezne pogoje za učenje (spodbudo, čas in potrpljenje). Zato letos poudarjamo dejavnosti na področju jezika z različnimi in pestrimi vsebinami (redni obiski knjižnice, branje zgodb, samostojno opisovanje, bralni nahrbtnik in spoznavanje novih besed ter s tem širjenje besedišča).

Otroci tudi napredujejo v gibalnih spretnostih, saj imamo redne vadbene ure in razgibavanja v obliki gimnastičnih vaj,

Mateja Kos