Dan otroka smo v našem vrtcu obeležili z lutkovno predstavo Kako je ježek našel prijatelja. Zaigrali smo jo dvakrat, ločeno na mlajše in starejše otroke. Predstava na šaljiv način pripoveduje o različnosti, prijaznosti in prijateljstvu. Otroci so lahko torej preko lutk spoznali pomen vseh treh in ob tem neizmerno uživali.