Kadar smo zunaj spoznavamo tudi bližnjo in daljno okolico vrtca. Spoznali smo že potoka Dobrnico in Topličico, ribnike, gozd, Zdraviliški park in različne zgradbe (šolo, zd. dom, pošto, občino, cekev, hotel…). Otroci tudi prepoznajo zastavo in grb Dobrne, ogledovali smo tudi zemljevid in poiskali na njem naš vrtec. Še naprej bomo raziskovali bližnjo in daljno okolico vrtca…

Urška in Katja