Dejavnosti v bralno – knjižnem tednu smo posvetili mednarodnem dnevu maternega jezika (21.2.). Otroci so spoznali kaj je to materni jezik. Poglobili in utrdili smo svoje veščine ravnanja s knjigo ter obiskali krajevno knjižnico Dobrna. Spoznavali smo različne vrste knjig od kartonk do slikanic, od pravljic do enciklopedij in brali tako prozo kot poezijo. Uredili smo si lutkovni kotiček in v njem animirali lutke. Zgodbice smo ob poslušanju ‘risali’ na hrbte prijateljev in ustvarjali gibalne zgodbe. Ogledali smo si lutkovno predstavo Veliki lov na pošast v izvedbi strokovnih delavk. Mednarodni dan maternega jezika pa smo obeležili s skupno prireditvijo, kjer so se predstavili otroci roza skupine z dramatizacijo Hvaležni medved. Otroci bele in rjave skupine, ki obiskujejo glasbene urice, pa so nam zapeli in zaplesali.