V vrtcu, večino časa otroci preživijo z igro, v oddelku ali na prostem. Veliko se poslužujejo igre v gozdu. Otrokom omogoča razvoj osebnosti in telesni razvoj, predvsem pa predstavlja primarno dejavnost, v katero je otrok celovito vključen. Bistvena naloga nas odraslih je, da otrokovo igro spoštujemo in spodbujamo. S spontano igro, kot dejavnost, otrok pridobiva čustveno podlago. Otrok preko igre izraža svoj intelektualni razvoj, svoje motive, vrednotenja, čustvena doživljanja, osebnostne lastnosti … ter razvija delovne navade. Spontane igra je najnaravnejša pot za celotno delovanje otrokove osebnosti.

Otrok pridobiva na predstavljivosti dialoga med domišljijo in resničnostjo, med preteklostjo in prihodnostjo, med konkretnostjo in abstraktnostjo, med varnostjo in tveganjem.

Več v galeriji.