Spoštovani starši vpisanih otrok v Vrtec Dobrna v šolskem letu 2019/2020!

Vse tiste otroke, ki v letošnjem šolskem letu obiskujejo Vrtec Dobrna, bomo v Vrtec Dobrna vpisali tudi v naslednjem šolskem letu. Vpisne liste boste oddali naknadno, ko se vremo v utečeni ritem.

Prosim, tiste starše, ki že vedo, da njihov otrok v naslednjem letu ne bo obiskoval Vrtca Dobrna (selitev), in letos obiskujejo Vrtec Dobrna, naj namero javijo na elektronski naslov: vodja@vrtec-dobrna.si. Javiti ni potrebno otrok, ki so vpisani v prvi razred OŠ.

Ostanite zdravi!

Ksenija Ulaga