Fit želdki je sklop junijskih dejavnosti, ki jih namenimo predvsem gibanju. V tem času zaključimo tudi  gibalni/športni program Mali sonček, ki ga izvajamo skozi celotno leto. Njegov namen je predvsem obogatiti dejavnosti na področju gibanja. V tem mesecu smo izvedli različne aktivnosti na tem področju. Ena izmed dejavnosti je tudi kolesarjenje in čeprav nam je kar naprej nagajalo vreme smo uspeli izpeljati tudi to. Otroci so se s svojimi kolesi preizkusili na poligonu z ovirami in vožnji po neravnem terenu po poti ob potoku. Poleg kolesarjenja smo izvajali različne dejavnosti z žogami, naravne oblike gibanja in pohode.