Malo z zamudo nam je uspelo zaključiti Bralno značko. V letošnjem letu smo veliko časa namenili “branju” in poslušanju različnih zgodbic in pravljic. Zavedamo se kako pomembno je branje v predšolskem obdobju, zato smo otrokom omogočali različne aktivnosti. Poslušali smo pravljice in pesmice v skupini, obiskovali  krajevno knjižnico, kjer nam je brala gospa Doroteja, otroci pa so tedensko domov odnašali tudi knjižni nahrbtnih, v katerem so bile različne slikanice in revije, ki so jih prebirali in listali skupaj s starši in sorojenci. V nahrbtniku se je skrivala tudi lutka Mavrica, ki je teden preživela pri otroku doma in ob vrnitvi sta skupaj pripovedovala kaj sta doživela. Ob zaključku pa je Mavrica otrokom podelila tudi priznanja za opravljeno Bralno značko.