Otroci v vrtcu, večino časa, preživijo s spontano oz. prosto igro (neusmerjena dejavnost). Omogoča jim osebnosti in telesni razvoj, predvsem pa predstavlja primarno dejavnost, v katero je otrok celovito vključen. S spontano igro, kot dejavnost, bo otrok pridobil čustveno podlago. Otrok preko igre izraža svoj intelektualni razvoj, svoje motive, vrednotenja, čustvena doživljanja, osebnostne lastnosti … ter razvija delovne navade. Otroci imajo veliko časa namenjenega spontani igri, ki je najnaravnejša pot za celotno delovanje otrokove osebnosti.  Otrok bo pridobil na predstavljivosti dialoga med domišljijo in resničnostjo, med preteklostjo in prihodnostjo, med konkretnostjo in abstraktnostjo, med varnostjo in tveganjem.