Obveščamo vas, da je Vlada Republike Slovenije v četrtek, 7.1. 2021,  zaradi epidemioloških razmer v državi sprejela odločitev o podaljšanju ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19. Vrtci v naslednjem tednu še naprej delujejo v zmanjšanem obsegu in zagotavljajo  program za otroke, katerih starši so zaposleni in varstva ne morejo zagotoviti na drug način (kakor po sedaj veljavnem odloku).

Za uveljavljanje pravic do nujnega varstva otrok morata oba starša oziroma starši samohranilci vrtcu predložiti Potrdilo delodajalca (obrazec) o upravičenosti do nujnega varstva otrok in Izjavo staršev pred vstopom otroka v vrtec (obrazec). Za tiste otroke, kateri vrtca do sedaj še niso obiskovali.

Prihod otroka en dan prej najavite, kot običajno.

Ksenija Ulaga