Z gibanjem otrok zaznava in preizkuša, kaj vse zmore, doživlja veselja in razvija svoje sposobnosti in spretnosti. Gibanje daje otroku občutek dobrega počutja (veselje, ponos, varnost, ugodje, zdravje, kondicijo), za kar je v naši skupini zelo dobro poskrbljeno. V sklopu projekta E.A.R.T.H. (spodbujanje zdravega načina življenja) in športno – gibalnega programa Mali sonček, je pod kategorijo RUMENI SOČEK, aktivnost Rumeni planinec. V sklopu te aktivnosti smo opravili že tri pohode, in sicer na Kurjek, do vojaške antene in v Dolino mlinov. Otroci so hodili najmanj 1,5 do 2 uri po razgibanem terenu. Vsak pohod je trajal najmanj 3 ure z vmesnimi postanki.

Dostopnost