Osnovno vodilo ostaja, da pridejo v vrtec samo zdravi otroci. Pomembno je, da ste starši seznanjeni s simptomi in znaki bolezni COVID-19 in ob pojavu simptomov in znakov pravilno ukrepate.
V vrtcih je zaradi manjših sposobnosti majhnih otrok za razumevanje situacije in ustrezno obnašanje izvajanje nekaterih ukrepov oteženo ali onemogočeno. Ukrepe bomo izvajali v obsegu, kolikor je to možno in izvedljivo zaradi narave dela in sposobnosti dojemanja otrok.

Zato vas še enkrat prosimo, da v vrtec pripeljete samo zdrave otroke.

Hvala za razumevanje.

Kolektiv vrtca Dobrna