Z najmlajšimi smo v igralnico prinesli sneg, da ga bolje spoznamo. Otroci so bili navdušeni, ko so ga previdno tipali in z njim polnili lončke. Ob tem smo si peli pesmico Zima, zima bela. Pri igri z njim  so vztrajali vse dokler se ni stopil. Prav tako smo na prostem radovedno opazovali naše sledi v snegu, ga z lopatkami premetavali ali pa ga preprosto samo opazovali.