Otroci v vrtec pridejo z že določenimi jezikovnimi sposobnostmi, V vrtcu jim ponudimo spodbudno učno okolje, ki te sposobnosti razvija naprej. Sredstva, ki posredno ali neposredno vplivajo na razvoj pridobivanja jezikovnih sposobnosti in spretnosti so različna: knjiga, revija, radio, TV, računalnik, fotoaparat… Dejavnosti, ki jih izvajamo in z njimi spodbujamo jezikovne zmožnosti otrok so sledeče: vsakdanji pogovori, samostojno pripovedovanje, poslušanje glasnega branja in pripovedovanja odraslega, uganke, rime, izštevanke in šaljivke, igre vlog… 1x mesečno se poslužujemo tudi obiska krajevne knjižnice, kjer nam knjižničarka Doroteja pripravi uro pravljice.