V skupini najmlajših smo ves mesec maj namenili gibanju in gibalnim dejavnostim. Vsakodnevno smo po zajtrku izvajali gibalne minutke z ali  brez rekvizitov s poudarkom na izvajanju naravnih oblik gibanja. Gibali smo se v igralnici, avli in na prostem, otroci pa so bili v različnih okoljih ves čas gibalno aktivni. Zabavali so se ob različnih gibalnih in rajalnih igrah, navduševala jih je igra z žogami, vožnja s poganjalci ter igra na vrtčevskem igrišču z naravnim materialom. Otroci so se preizkusili v reševanju gibalnih problemov in gibalnih nalog, ob tem pa so razvijali grobo motoriko. Fino motoriko pa so dodatno razvijali ob igri z igračami iz odpadnega materiala.