V VRTEC DOBRNA bomo za  šolsko leto 2023/24 vpisovali otroke, ki bodo 1. 9. 2023 dopolnili najmanj 11 mesecev.

Vpis NOVINCEV v Vrtec Dobrna, bo potekal V PROSTORIH VRTCA DOBRNA v pisarni svetovalne delavke, in sicer:

  • 6. 3. 2022 (ponedeljek), od  14.00 do 18.00;      
  • 7. 3. 2022 (torek), od 8.00 do 12.00;
  • 8. 3. 2022 (sreda), od 8.00 do 12.00;
  • 9. 3. 2022 (četrtek), od 8.00 do 12.00

Za vpis potrebujete osebne podatke: EMŠO otroka in staršev ter davčno številko staršev oz. zakonitih zastopnikov/skrbnikov. Vpisnine ni

Vlogo najdete na spletni strani vrtca. Lahko jo tudi pošljete na naslov JVIZ OŠ DOBRNA, Vrtec Dobrna, Dobrna 1, 3204 Dobrna s pripisom »Vloga za sprejem otroka v vrtec«  ali e-pošti svetovalka@vrtec-dobrna.si

Vpis otrok, ki že obiskujejo Vrtec Dobrna, bo potekal preko informacijskega sistema Lo.Polis.

Svetovalna delavka, Suzana Adamič

 

 

Dostopnost