Že od samega začetka namenjamo veliko pozornosti gibanju in razvijanju njihovih sposobnosti. Smo pa postali v tem času že pravi strokovnjaki in kar je najbolj pomembno, otroci res uživajo v pripravljenih vadbenih enotah, gibalnih minutkah, rajalnih in v preprostih elementarnih igrah. So ves čas aktivni in sledijo navodilom ter skrbijo za lastno varnost in varnost drugih. Skoraj vsakodnevno se gibljemo zunaj in že raziskujemo igrišče. Poskusili pa smo hoditi tudi že v koloni v parih okoli vrtca do glavnega vhoda. Ni pa večjega veselja, ko imajo končno dovoljenje plezati na mizo in z nje sami sestopati. Veliko poudarka pa namenjamo seveda še razvijanju fine motorike preko pripravljenih sredstev iz nestrukturiranega materiala, pravilno prijemanje žlice, samostojno držanje lončka pri pitju… Sicer pa fotografije predstavljajo le delček našega vsakdana.

Dostopnost