Tudi v naši skupini je bil april mesec brez kupljenih igrač. Že od začetka meseca smo zbirali odpadne in naravne materiale in iz njih pripravili različne kotičke. Tako so lahko otroci spoznavali različne materiale, njihove lastnosti in iz njih ustvarjali po svoji želji. Skupaj smo izdelali nekaj družabnih in didaktičnih iger s katerimi se otroci radi igrajo, hkrati pa so tako spoznali, da lahko določene odpadne materiale ponovno koristno uporabimo. Veliko časa smo posvetili tudi skrbi za naš planet. Otroci so spoznali, kaj lahko sami pripomorejo k temu. Pripravili smo plakate s katerimi želimo ozavestiti naše znanje. Na svetovni dan Zemlje smo posadili nekaj zelenjave in sejali medonosne cvetlice. Veliko časa smo preživeli tudi na prostem. Opazovali spremembe v naravi  v vsakem vremenu. 

Dostopnost