V predšolskem obdobju je potrebno športni aktivnosti posvetiti prav posebno mesto, da otroci ne zamudijo v gibalnih sposobnosti, saj zamujenega ni moč v celoti nadoknaditi kasneje.

Otroke športne dejavnosti motivirajo glede na vsebino. Zato je nujno vključena tudi storilnostna motivacija, ki nakazuje težnjo po doseganju uspehov (zlasti, če je motivator želja po uspehu, ki motivira otroka).

Gre za težnjo po doseganju uspehov. Kadar otroka motivira želja po dosežkih in uspehu, govorimo o pozitivni storilnostni motivaciji, ki jo lahko realiziramo tudi z izvajanjem vadbene ure. Vadbena ura je lahko v zaprtem prostoru ali na prostem. Mi jo izvajamo večinoma v avli vrtca ali pa v naravi in na igrišču.

Mateja Kos

 

Dostopnost