Kljub nestabilnemu vremenu se otroci v vrtcu neizmerno zabavajo na različne načine in večina dneva v senci preživijo na prostem, kjer jim omogočamo različne dejavnosti, ki se vežejo na poletje. Otroci imajo vsakodnevno možnost gibanja, razvijanja fine motorike, igre z vodo, peskom in nestrukturiranim materialom. Ob morskih slikanicah se imajo možnost vživeti v zgodbo in  jo prenesti v likovno ustvarjanje ter simbolno igro. Druženje in razvijanje prijateljskih odnosov med otroki pa je neizbežno ne glede na starost.

Dostopnost