Bivanje na prostem v Zeleni skupini

Bivanje na prostem v Zeleni skupini

Zelo radi in veliko časa preživimo zunaj. Na igrišču se igramo, telovadimo in ustvarjamo, večino časa pa smo v bližnji in daljni okolici vrtca. Bivanje v naravi nam omogoča prosto igro, gibanje, doživljanje narave z vsemi čutili, spodbudno okolje za učenje,...
Didaktična družabna igra (Zelena skupina)

Didaktična družabna igra (Zelena skupina)

Na zadnjem srečanju na daljavo, smo se igrali didaktično igro PINGVIN PINO RAZISKUJE. Otroci so metali kocko in tako je Pino potoval po poljih za toliko, koliko pik je bilo na kocki. Na poti do cilja smo reševali različne naloge. Odgovarjali smo na vprašanja, risali,...
Snežaki v vrtcu (Zelena skupina)

Snežaki v vrtcu (Zelena skupina)

Snežaki v vrtcu, B. Jurca je knjiga, ki smo jo prebrali na daljavo. Ob ilustracijah, ki so jih otroci opazovali na zaslonu so poslušali zgodbo o snežakih. Sledilo je oblikovanje snežakov iz slanega testa, ki smo jih okrasili z različnimi dodatki. Na koncu smo izdelali...