PROJEKT E. A. R. T. H

Odpadek zakladek

Odpadek zakladek

V mesecu aprilu smo se posvetili recikliranju (ponovna uporaba) odpadkov oz. odpadne embalaže. Odpadno embalažo (karton, škatla, plastenka, pločevinka, papir,...) smo poimenovali in le-to zapisali. Natančneje smo raziskali razlike med njimi (velikost, barva) in...

več...
Skrb za okolje

Skrb za okolje

Otroci so v mesecu aprilu spoznali, da moramo biti strpni do drugih ljudi in sovrstnikov, da si moramo med seboj pomagati, da je vljudno, če se pozdravimo. Poleg tega so otroci v sklopu ločevanja odpadkov spoznali, da je ločevanje odpadkov pomembno, da embalažo ali...

več...
Svetovni dan zdravja

Svetovni dan zdravja

Kaj pravzaprav je zdravje? Definicija zdravja, ki je določena s strani Svetovne zdravstvene organizacije, pravi: »Zdravje je stanje popolnega telesnega (fizičnega), duševnega (mentalnega) in socialnega blagostanja/ugodja in ne zgolj stanje odsotnosti bolezni ali...

več...
Bivanje na prostem v Zeleni skupini

Bivanje na prostem v Zeleni skupini

Zelo radi in veliko časa preživimo zunaj. Na igrišču se igramo, telovadimo in ustvarjamo, večino časa pa smo v bližnji in daljni okolici vrtca. Bivanje v naravi nam omogoča prosto igro, gibanje, doživljanje narave z vsemi čutili, spodbudno okolje za učenje,...

več...
Bela skupina uživa v naravi

Bela skupina uživa v naravi

Gozd je naše največje bogastvo. Je odličen prostor za raziskovanje, igro in bivanje v njem. Skozi igro se otroci učijo in pridobivajo pomembna znanja za življenje. Otroci pa zelo radi raziskujejo tudi druga naravna okolje. V Beli skupini jim omogočava veliko različnih...

več...
Ločevanje odpadkov in recikliranje

Ločevanje odpadkov in recikliranje

V sklopu projekta E.A.R.T.H. so se otroci seznanili z različnimi odpadki. V igralnici smo pripravili več košev z namenom ločevanja odpadkov (papir, plastika/embalaža, mešani odpadki, biološki odpadki). V garderobi imamo pripravljena vedra za zbiranje plastičnih...

več...
Spremljanje vremena

Spremljanje vremena

V sklopu projekta E. A. R. T. H. so otroci vsakodnevno spremljali in beležili vreme s temperaturami pri nas in  v partnerskih državah. Spoznavali različna podnebja in letne čase. Pripravili smo tabelo v katero smo beležili podatke. Na ta način so otroci spoznali...

več...

KONTAKT

Vrtec Dobrna
Dobrna 1, 3204 Dobrna
Vodja vrtca – (03) 828 3 170 E-naslov: vodja@vrtec-dobrna.si