DELOVNI ČAS STROKOVNIH DELAVCEV V VRTCU DOBRNA ŠOL. LET0 2019/2020

Majda Blažič odpira in je prisotna pri zajtrku v oranžni skupini. + Individualna spremljevalca gibalno oviranih otrok  Janja Pesjak in Darijan Čerenak.

Pomočnica ravnatelja: Ksenija Ulaga

Ravnatelj: Marko Šteger, prof.

                                                                          

    

KONTAKT

Vrtec Dobrna
Dobrna 1, 3204 Dobrna
Vodja vrtca – (03) 828 3 170 E-naslov: vodja@vrtec-dobrna.si